Informacija o izvanrednoj promjeni smjera rada sustava skladišta plina PSP Okoli u skladu s člankom 17.4.3. Pravila korištenja sustava skladišta plina

Informacija o izvanrednoj promjeni smjera rada sustava skladišta plina PSP Okoli u skladu s člankom 17.4.3. Pravila korištenja sustava skladišta plina

7.2. Informacija o izvanrednoj promjeni smjera rada sustava skladišta plina PSP Okoli u skladu s člankom 17.4.3. Pravila korištenja sustava skladišta plina

Obavještavamo sve korisnike da će - u skladu s čl. 17.4.3. Pravila korištenja sustava skladišta plina - podzemno skladište plina Okoli u razdoblju od 25. rujna 2017. od 06:00 sati do 30. rujna 2017. do 06:00 sati raditi u načinu rada povlačenje.