Podzemno skladište plina

Tehničke karakteristike PSP-a Okoli

Tehničke karakteristike PSP-a Okoli:

Maksimalni radni volumen skladišta: 438 mil. m3
•         maks. kapacitet utiskivanja: 4,32 mil. m3/dan
•         maks. kapacitet povlačenja: 5,76 mil. m3/dan


Tehnološki proces odvija se u dva ciklusa:
Ciklus utiskivanja (travanj – listopad):
•         min. kapacitet: 30.000 m3/h
•         maks. kapacitet: 180.000 m3/h
•         maks. tlak utiskivanja: 196 bar

Ciklus povlačenja (listopad – travanj):
•         min. kapacitet: 20.000 m3/h
•         maks. kapacitet: 240.000 m3/h

Tlak postrojenja (ulazni/ izlazni) na mjestu ulaza u transportni sustav RH:
•         min.: 25 bar
•         maks.
: 45 bar

Priključenje na transportni sustav: PSP Okoli, Naftaplinska 10, Velika Ludina, Republika Hrvatska

Mjesto priključenja: u krugu pogona PSP Okoli na otpremnodopremni plinovod DN 500, čvor V. Ludina

 
Povratak na vrh Povratak na vrh