Podzemno skladište plina

Kontakt

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d. o. o.
Sjedište: Veslačka 2-4, 10000 Zagreb

Direktor Društva: VLADO VLAŠIĆ, dipl. oec.
Tel.:   01 / 6053 111 
Faks: 01 / 6053 112 
e-mail: psp@psp.hr
Web:    www.psp.hr

SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA:
Direktor: Gracijan Krklec, dipl. ing. naft. rud.
Adresa: Naftaplinska 10, 44316 Velika Ludina
Tel.:   044 / 669 280
Faks: 044 / 642 007

SEKTOR RAZVOJA I INVESTICIJA:
Direktor: Bruno Ernečić, dipl. ing. naft. rud.
Tel.:   01 / 6053 109     
Faks: 01 / 6053 112 

SEKTOR EKONOMSKIH POSLOVA:
Direktorica: mr. sc. Renata Novosel-Belavić, dipl. oec.
Tel.:   01 / 6053 125     
Faks: 01 / 6053 112  

SEKTOR OPĆIH POSLOVA:
Direktor: Dinko Suton, struč. spec.
Tel.:   01 / 6053 145     
Faks: 01 / 6053 112  
 
SLUŽBA PRODAJE I REGULATORNE USKLAĐENOSTI:
Tel.: 01 / 6053 139
Faks: 01 / 6053 112
e-mail: prodaja@psp.hr

NOMINACIJE I OPERATIVNI KONTAKTI (0-24 h) – POGON PSP OKOLI – hitni pozivi
Adresa: Naftaplinska 10, 44316 Velika Ludina
Tel.: (0-24 h): 044 / 669 286
GSM: 099 / 247 18 28
Faks: 044 / 642 007
e-mail:  psp-salakontrole@psp.hr

URED ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU / SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
Neda Erdeljac

Tel.: 01 / 6053 129
GSM: 099 / 211 69 22
e-mail: neda.erdeljac@psp.hr / pr@psp.hr / pristup.informacijama@psp.hr
Web: www.psp.hr

SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:
GSM: 091 469 1122
e-mail: szop@psp.hr
 
Prikaz na karti
Pošaljite upit
Povratak na vrh Povratak na vrh