Podzemno skladište plina

Misija, vizija, ciljevi


Misija

Podzemno skladište plina (PSP) d.o.o. je kao operator plinskoga skladišnog sustava nadležan za vođenje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitog sustava skladištenja plina. Također, društvo PSP zaduženo je za osiguranje dugoročne sposobnosti skladišnog sustava da udovolji zahtjevima korisnika i ostalih zainteresiranih strana te da primjenjuje zakonsku regulativu i ostale primjenjive pozitivne propise.


Vizija

Vizija tvrtke Podzemno skladište plina d.o.o. jest povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava skladištenja plina te njegov kontinuirani razvoj, povećanje energetske učinkovitosti uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, stalno unapređenje kvalitete poslovanja, povećanje stupnja sigurnosti na radu te poboljšanje zaštite zdravlja radnika.


Ciljevi

Kontinuiranom provedbom politike kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te analize rizika i poboljšanja sustava radi održavanja visoke razine pružanja usluge skladištenja plina, Uprava Društva donosi opće ciljeve sustava upravljanja poslovanjem, vodeći računa o poštivanju zakonskih i ostalih propisa, tehnoloških i financijskih mogućnosti, kao i stavova zainteresiranih strana. Na temelju općih ciljeva na primjerenim funkcijama i razinama društva PSP donose se pojedinačno mjerljivi ciljevi i programi, čija se realizacija prati i ocjenjuje u definiranim vremenskim razmacima.
Povratak na vrh Povratak na vrh