Podzemno skladište plina

Nabava roba, radova i usluga

- Dana 8. 6. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-068/21-ŽK za Uslugu interne revizije. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-067/21-ŽK za Najam ispisnih rješenja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-066/21-SV za Zaštitnu obuću. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/21-SV za Zaštitnu odjeću. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 26. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-064/21-DD za Ostale radove održavanja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

 
Arhiva natječaja za nabavu roba, radova i usluga
Pregled ugovorenih predmeta nabave
Povratak na vrh Povratak na vrh