Podzemno skladište plina

Nabava roba, radova i usluga

​- Dana 24. 9. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-074/21-ŽK za Izvođenje radova i ugradnju opreme prve faze projekta Podzemno skladište plina Grubišno Polje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 9. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-094/21-ŽK za Automatizaciju upravljanja bušotinama PF1. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 9. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-091/21-SV za Rekonstrukciju sustava upravljanja - DCS. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 22. 9. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-092/21-MV za AK zaštitu instalacija i opreme postrojenja i PF-a. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. 9. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-090/21-DD za Rezervne dijelove Waukesha 275 G. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

 
 
Arhiva natječaja za nabavu roba, radova i usluga
Pregled ugovorenih predmeta nabave
Povratak na vrh Povratak na vrh