6.4. Sigurnost opskrbe

6.4. Sigurnost opskrbe

Obveze operatora sustava skladišta plina vezane uz sigurnost opskrbe definirane su Odlukom o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 78/14)