6.2. Ostali zakonski propisi

6.2. Ostali zakonski propisi

1)  ZAKONSKI PROPISI:
2)   PODZAKONSKI AKTI:
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18 [PDF], NN 88/19 i NN 39/20)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 48/18)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18 i NN 25/19)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18 i NN 58/18
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18NN 31/19, NN 89/19 i NN 36/20)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. (NN 16/20)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18 i NN 14/20)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 23/16)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (NN 122/16)
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (HERA)
 • Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
 • Odluka Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 95/18)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/2018)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/18)
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18)
  

3)  ZAKONI I PROPISI EUROPSKE UNIJE: