Podzemno skladište plina

6.4. Sigurnost opskrbe

Obveze operatora sustava skladišta plina vezane uz sigurnost opskrbe definirane su Odlukom Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 127/22).
Povratak na vrh Povratak na vrh