Podzemno skladište plina

6.2. Ostali zakonski propisi

1)  ZAKONSKI PROPISI:
2)   PODZAKONSKI AKTI:
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18 [PDF] i 88/19); pročišćeni tekst: https://www.hera.hr/hrvatski/docs/SPKP/OUOP-2018.pdf
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 48/18)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18 i NN 25/19)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18 i NN 58/18
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/1831/19, 89/19)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018., za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2020. (NN 15/19)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (NN 60/18 i NN 61/18)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 23/16)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (NN 122/16)
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (HERA)
 • Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 46/18)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 9/00)
 • Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (NN 40/11
 • Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
 • Odluka Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)


3)  ZAKONI I PROPISI EUROPSKE UNIJE:


6.2.1. Arhiva zakonskih propisa
Povratak na vrh Povratak na vrh