5.3. Arhiva

5.3. Arhiva

- Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji operator donosi u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13) te Izmjenama i dopunama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016).

- Dana 24. veljače 2014. godine HERA je na 5. sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje koje traje od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2016. godine.

- Tarifni kalkulator za prvo regulacijsko razdoblje: