Podzemno skladište plina

5.3. Arhiva

- Dana 16. ožujka 2022. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. Tarifne stavke primjenjuju se od 1. travnja 2022. do 31. prosinca 2026. godine.

- Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji je dana 20. prosinca 2021. godine donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenoga prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine br. 48/1825/19134/21 i 9/22).

- Cijene nestandardnih usluga
Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/2018) i Odlukom o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021.

- Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji operator donosi u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13) te Izmjenama i dopunama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016).

- Dana 16. prosinca 2016. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2021. godine.

- Dana 24. veljače 2014. godine HERA je na 5. sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje koje traje od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2016. godine.

- Tarifni kalkulator za drugo regulacijsko razdoblje:
- Tarifni kalkulator za prvo regulacijsko razdoblje:
Povratak na vrh Povratak na vrh