Podzemno skladište plina

5.1. Cijene

5.1.1. Cijene standardnih usluga
Cijene standardnih usluga operatora sustava skladišta plina definirane su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a obračunavaju se na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Dana 16. ožujka 2022. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. Tarifne stavke primjenjuju se od 1. travnja 2022. do 31. prosinca 2026. godine.


 
5.1.2. Cijene nestandardnih usluga
Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji je dana 20. prosinca 2021. godine donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenoga prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine br. 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22).
 
Povratak na vrh Povratak na vrh