Podzemno skladište plina

5.1. Cijene

5.1.1. Cijene standardnih usluga
Cijene standardnih usluga operatora sustava skladišta plina definirane su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a obračunavaju se na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Dana 14. rujna 2022. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2026. (NN 108/22).


Dio SBU-a prodan je uz rezultirajuću aukcijsku premiju od 25,10%.

 
5.1.2. Cijene nestandardnih usluga
Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji je dana 14. rujna 2022. godine donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenoga prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine br. 48/18, 25/19, 134/21 i 9/22).
 
Povratak na vrh Povratak na vrh