Podzemno skladište plina

3.1. Rezervacija kapaciteta

1. Rezervacija SBU-a

Preduvjet za ugovaranje usluga operatora jest podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta koje energetski subjekt sa zakonskim pravom na pristup sustavu skladišta plina podnosi operatoru na objavljenim obrascima, a u skladu s rokovima propisanima Pravilima korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18)Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 26/20) i Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 58/21) (dalje: Pravila).
 
Operator sustava skladišta plina, sukladno članku 13. Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 58/21), objavljuje relevantne informacije za ugovaranje usluge SBU-a od 1. 4. 2022. do 31. 3. 2027.
 
Raspodjela standardnih paketa skladišnog kapaciteta:

Nakon zaprimanja Zahtjeva za rezervaciju SBU-a operator sustava skladišta provodi postupak raspodjele SBU-a sukladno Pravilima.
  • Operator će obavijest o dodjeli broja SBU-a i rezultirajućoj aukcijskoj premiji za svaku skladišnu godinu Korisniku dostaviti najkasnije do 25. lipnja 2021. godine.
  • Operator će Korisniku dostaviti  Ugovor o skladištenju plina i Opće uvjete korištenja sustava skladišta plina, kao i Potvrdu o ugovorenoj usluzi SBU-a, a Korisnik ih je dužan potpisati i vratiti operatoru u roku od deset dana od dana zaprimanja.
  • Ostane li neraspodijeljenih SBU-a na godišnjoj razini ili ako Operator ponuđeni Ugovor za ugovaranje usluge SBU-a te tražena sredstva osiguranja plaćanja ne primi u propisanom roku, Operator može navedene kapacitete ponuditi na tržištu u skladu s Pravilima ili kao stalne pojedinačne usluge ili kao paket novih proizvoda.
  • Detaljnije informacije o procedurama korištenja kapaciteta sustava skladišta plina možete naći u poglavlju V. Pravila.  

POJEDINAČNE USLUGE OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

2. Rezervacija stalnih pojedinačnih usluga  


Operator sustava skladišta plina na svojoj internetskoj stranici objavit će sve potrebne informacije o stalnim pojedinačnim uslugama koje namjerava ponuditi (opis ponuđene usluge; početak i razdoblje tijekom kojega se nudi pojedina usluga; postupak rezervacije; pravila raspodjele).

*Napomena: Operator sustava skladišta plina trenutačno ne raspolaže kapacitetima za ponudu stalnih pojedinačnih usluga.
 
 
3. Rezervacija prekidivih nenominiranih kapaciteta

Zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili  zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini podnose se na objavljenim obrascima najmanje 2 (dva) radna dana prije početka korištenja usluge.
  • Prekidivi nenominirani kapaciteti utiskivanja i prekidivi nenominirani kapaciteti povlačenja na dnevnoj razini dodijelit će se na zahtjev svakom Korisniku koji ima ugovoren SBU.
  • Dostava Zahtjeva za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini obvezujuća je ponuda Korisnika sustava skladišta plina za ugovaranje usluge prekidivoga nenominiranog kapaciteta.
  • Operator sustava skladišta plina dužan je obavijestiti Korisnika sustava skladišta plina o dodjeli prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i/ili nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini 2 (dva) radna dana prije početka korištenja usluge i dostaviti mu Potvrdu o ugovorenoj usluzi - utiskivanje / povlačenje temeljem koje stječe pravo na nominaciju prekidivih nenominiranih kapaciteta.
 
Arhiva prijašnjih rezervacija kapaciteta
Povratak na vrh Povratak na vrh