2.1. Tehničke karakteristike sustava skladišta plina

2.1. Tehničke karakteristike sustava skladišta plina

Skladište PSP Okoli smješteno je na lokaciji Velika Ludina u Sisačko-moslavačkoj županiji 

Tehničke karakteristike: 
  • radni volumen: 5 050 000 000 kWh
  • Minimalni satni kapacitet povlačenja plina (MinQph) iznosi 200 000 kWh/h
  • Minimalni satni kapacitet utiskivanja plina (MinQuh) iznosi 300 000 kWh/h 
  • Radni volumen jednoga standardnog paketa skladišnog kapaciteta (SBU) utvrđen je u iznosu od 50 GWh, odnosno 50.000.000 kWh. Standardni paket skladišnog kapaciteta definiran je parametrima radnog volumena, kao i pridruženom krivuljom utiskivanja te krivuljom povlačenja

Tlak postrojenja (ulazni/ izlazni) na mjestu ulaza u transportni sustav:
  • minimalni: 25 bar
  • maksimalni: 45 bar

S obzirom na to da je skladište plina PSP Okoli sezonsko skladište, tehnološki proces odvija se u dva ciklusa:
  • ciklusu utiskivanja koji traje od 1. travnja do 30. rujna (± 30 dana) i 
  • ciklusu povlačenja koji traje od 1. listopada do 31. ožujka (± 30 dana).  
Priključenje na transportni sustav:  PSP Okoli, Naftaplinska 10, Velika Ludina, Republika Hrvatska
Više informacija o Operatoru transportnog sustava