9. Pregled sadržaja prema predlošku za transparentnost