6.2. Ostali zakonski propisi

6.2. Ostali zakonski propisi

1)  ZAKONSKI PROPISI:
2)   PODZAKONSKI AKTI:
 • Odluka o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024. (NN 37/23)
 • Izmjene i dopune Općih uvjeta opskrbe plinom (NN 68/23)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18 [PDF]NN 88/19NN 39/20NN 100/21 i NN 103/22)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 48/18)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenoga prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18NN 25/19NN 134/21 i NN 9/22)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 79/20 i NN 36/21)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18 i 154/22)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18NN 31/19NN 89/19NN 36/20NN 106/21NN 58/22 i NN 9/24)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2026. (NN 108/22
 • Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
 • Odluka Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 127/22)
 • Odluka o proglašavanju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 49/22)      
 • Odluka o cijeni i raspodjeli kapaciteta prirodnog plina koji je Hrvatska elektroprivreda d. d. preuzela od proizvođača prirodnog plina (NN 122/22)
 • Uredba o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/23)
 • Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 43/23)
 • Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (NN 25/20)
 • Pravilnik o naftno-rudarskim projektima i postupku provjere naftno-rudarskih projekata (NN 87/22)
 • Pravilnik o rezervama (NN 95/18 i 87/22)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u naftnom rudarstvu (NN 95/18 i 87/22
 • Pravilnik o građenju naftno-rudarskih objekata i postrojenja (NN 95/18 i 101/22)
  

3)  ZAKONI I PROPISI EUROPSKE UNIJE:

Vidi na mrežnim stranicama HERA-e.