4.2. Sekundarno tržište

4.2. Sekundarno tržište

Korisnici sustava skladišta plina na sekundarnom tržištu, uz obveznu prethodnu suglasnost operatora sustava skladišta plina, imaju pravo:
  • trgovati plinom u skladištu i
  • trgovati prethodno ugovorenim uslugama operatora.
Postojećim korisnicima oglašavanje i trgovanje plinom i kapacitetima sustava skladišta plina na sekundarnom tržištu omogućeno je putem informacijske platforme operatora sustava skladišta plina.

Uvjet za pristup informacijskoj platformi jest sklapanje Sporazuma čiji je prilog Popis ovlaštenja.

Korisnici sustava skladišta plina svoja prava i obveze vezane uz trgovinu na sekundarnom tržištu uređuju međusobnim ugovorima.

Korisnici sustava skladišta plina odgovaraju za posljedice nastale unosom podataka putem informacijske platforme operatora sustava skladišta plina.

Cijene usluga operatora, vezano uz trgovinu na sekundarnom tržištu, naplaćuju se prema cjeniku nestandardnih usluga

Ponudu i potražnju za uslugama na sekundarnom tržištu korisnik može oglasiti i na oglasnoj ploči, na internetskoj stranici operatora dostavom propisanih obrazaca: Obrasci za suglasnost operatora koji su podloga za provođenje transakcija na sekundarnom tržištu: