7.2. Operativni podaci - Promjena smjera

7.2. Operativni podaci - Promjena smjera

29. 5. 2024.: Obavijest o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju članka 17. stavka 4. podstavka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, uza suglasnost svih korisnika, podzemno skladište plina Okoli promijeniti ciklus rada te će od dana 3. lipnja 2024. od 06.00 sati do 9. lipnja 2024. do 6:00 sati raditi u načinu rada povlačenje.

29. 4. 2024.: Obavijest o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
U skladu s člankom 17. stavkom 4. podstavkom 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, na temelju suglasnosti svih korisnika, podzemno skladište plina Okoli promijeniti ciklus rada te će od dana 30. travnja 2024. od 6.00 sati do dana 8. svibnja 2024. do 6.00 sati raditi u načinu rada povlačenje.

26. 4. 2024.: Potvrda obavijesti o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Ovime potvrđujemo prethodnu informaciju o redovitoj promjeni ciklusa rada podzemnog skladišta plina Okoli koje će od dana 30. travnja 2024. godine, od 6.00 sati, raditi u načinu rada utiskivanje.

22. 4. 2024.: Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Operator sustava skladišta plina obavještava sve korisnike da podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od dana 30. travnja 2024. godine, od 6.00 sati raditi u načinu rada utiskivanje.

8. 4. 2024.: Obavijest o produljenju roka izvanredne promjene ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Slijedom prethodne obavijesti, a u skladu s člankom 17. stavkom 4. podstavkom 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, na temelju suglasnosti svih korisnika, podzemno skladište plina Okoli u razdoblju od 9. travnja 2024. od 06.00 sati do 18. travnja 2024. do 06.00 sati i dalje raditi u načinu rada utiskivanje.

4. 4. 2024.: Obavijest o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju članka 17. stavka 4. podstavka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, temeljem suglasnosti svih korisnika, skladište Okoli promijeniti ciklus rada te će od dana 5. travnja 2024. od 06.00 sati do 9. travnja do 6.00 sati raditi u načinu rada utiskivanje.

27. 10. 2023.: Potvrda obavijesti o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Ovime potvrđujemo prethodnu informaciju o redovitoj promjeni ciklusa rada podzemnog skladišta plina Okoli koje će od dana 01. studenoga 2023. godine, od 06:00 sati, raditi u načinu rada povlačenje.

24. 10. 2023.: Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Operator sustava skladišta plina obavještava sve korisnike da podzemno skladište plina Okoli, poslije obavljenih HD mjerenja, mijenja ciklus rada te će od dana 1. studenoga 2023. godine od 06:00 sati raditi u načinu rada povlačenje.

17. 10. 2023.: Obavijest o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju članka 17. stavka 4. podstavka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, temeljem suglasnosti svih korisnika, skladište Okoli promijeniti ciklus rada te će od dana 17. listopada 2023. od 20.00 sati do 18. listopada do 06.00 sati raditi u načinu rada povlačenje.

19. 9. 2023.: Obavijest o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju članka 17. stavka 4. podstavka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, temeljem suglasnosti svih korisnika, skladište Okoli promijeniti ciklus rada te će od dana 25. rujna 2023. od 6.00 sati do 13. listopada do 6.00 sati raditi u načinu rada povlačenje.

24. 4. 2023.: Obavijest o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju članka 17. stavka 4. podstavka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, temeljem suglasnosti svih korisnika, skladište Okoli promijeniti ciklus rada te će od dana 25. travnja 2023. od 6.00 sati do 26. travnja do 6.00 sati raditi u načinu rada utiskivanje.

31. 3. 2023.: Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Ovime vas obavještavamo da, radi sigurnosti opskrbe i provedbe Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, OSS mijenja ciklus rada te će u razdoblju od 1. travnja 2023. od 6:00 sati do 13. svibnja 2023. do 6:00 sati raditi u ciklusu rada povlačenje.

29. 3. 2023.: Potvrda obavijesti o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Ovime potvrđujemo prethodnu informaciju o promjeni ciklusa rada podzemnog skladišta plina Okoli koje će od dana 31. ožujka 2023. godine, od 6.00 sati, raditi u načinu rada utiskivanje.

22. 3. 2023.: Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Operator sustava skladišta plina obavještava sve korisnike da podzemno skladište plina Okoli, poslije obavljenih HD mjerenja, mijenja ciklus rada te će od dana 31. ožujka 2023. godine od 06:00 sati raditi u načinu rada utiskivanje.

27. 12. 2022.: Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Ovime vas obavještavamo da, radi sigurnosti opskrbe i provedbe Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, OSS mijenja ciklus rada te će u razdoblju od 28. prosinca 2022. od 6:00 sati do 9. siječnja 2023. do 6:00 sati raditi u ciklusu rada utiskivanje.

15. 11. 2022.: Potvrda obavijesti o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Ovime potvrđujemo prethodnu informaciju o promjeni ciklusa rada podzemnog skladišta plina Okoli koje će od dana 17. studenoga 2022. godine, od 06:00 sati, raditi u načinu rada povlačenje.

10. 11. 2022.: Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Operator sustava skladišta plina obavještava sve korisnike da podzemno skladište plina Okoli, poslije obavljenih HD mjerenja, mijenja ciklus rada te će od dana 17. studenoga 2022. godine od 06:00 sati raditi u načinu rada povlačenje.

9. 11. 2022.: Obavijest o promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli tijekom plinskog dana 9. 11. 2022.
Ovime vas obavještavamo da će, radi sigurnosti opskrbe i provedbe Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, podzemno skladište plina Okoli od dana 9. studenoga 2022. od 15:00 sati do 10. studenoga 2022. do 6:00 sati raditi u ciklusu rada povlačenje. Sukladno prethodnoj obavijesti, u razdoblju od 10. studenoga 2022. od 6:00 sati do 14. studenoga 2022. do 6:00 sati, skladište će nastaviti raditi u ciklusu rada utiskivanje.

26. 10. 2022.: Obavijest o načinu rada sustava skladišta plina PSP Okoli poslije 1. studenoga 2022.
Ovime vas obavještavamo da će podzemno skladište plina Okoli, radi sigurnosti opskrbe i provedbe Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, u razdoblju od 1. studenoga 2022. od 6:00 sati do 14. studenoga 2022. do 6:00 satinastaviti raditi u načinu rada utiskivanje.

24. 10. 2022.: Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju čl. 17. st. 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da, u skladu sa st. 1. navedenog članka, podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od dana 1. studenoga 2022. godine od 06:00 sati raditi u načinu rada povlačenje.
4. 3. 2022.: Potvrda obavijesti o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Slijedom prijašnje obavijesti, a na temelju čl. 17. st. 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS potvrđuje svim korisnicima da, u skladu sa st. 1. navedenog članka, Podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od dana 7. ožujka 2022. godine od 6:00 sati raditi u načinu rada utiskivanje.

28. 2. 2022.: Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju čl. 17. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da, u skladu sa st. 1. navedenog članka, podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od dana 7. ožujka 2022. od 06:00 sati raditi u načinu rada utiskivanje.

19. 10. 2021.: Obavijest o redovitoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
Na temelju čl. 17. st. 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da, u skladu sa st. 1. navedenog članka, podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od dana 27. listopada 2021. godine od 06:00 sati raditi u načinu rada povlačenje.

1. 9. 2021.: Ispravak obavijesti o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
U skladu s čl. 17. st. 4. točka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, na temelju suglasnosti svih korisnika, podzemno skladište plina Okoli izvanredno promijeniti ciklus rada te će od dana 1. listopada 2021., od 06:00 sati, do 15. listopada 2021., do 06:00 sati, raditi u načinu rada povlačenje.

31. 8. 2021.: Obavijest o izvanrednoj promjeni ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli
U skladu s čl. 17. st. 4. točka 3. Pravila korištenja sustava skladišta plina, OSS obavještava sve korisnike da će, na temelju suglasnosti svih korisnika, podzemno skladište plina Okoli izvanredno promijeniti ciklus rada te će od dana 1. listopada 2021., od 06:00 sati, do 16. listopada 2021., do 06:00 sati, raditi u načinu rada povlačenje.