6.4. Sigurnost opskrbe

6.4. Sigurnost opskrbe

Obveze operatora sustava skladišta plina vezane uz sigurnost opskrbe definirane su:

- Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 107/23)  

- Odlukom o proglašavanju ranog upozorenja vezano uz razinu kriznih stanja zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 49/22)

- Odlukom Vlade RH o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske (NN 63/22)

- Odlukom Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 127/22

- Uredbom Vlade RH o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 31/23)

- Odlukom Vlade RH o osiguranju zaliha plina na teritoriju Republike Hrvatske za ogrjevnu sezonu 2023./2024. (NN 37/23)

- Uredbom o izmjenama i dopuni Uredbe o uklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije (NN 74/23).