3.4. Postupak rezervacije i ugovaranja

3.4. Postupak rezervacije i ugovaranja


Ugovorni odnos operatora i korisnika sustava skladišta plina definiran je: Upravljanje zagušenjima definirano je člankom 23. Općih uvjeta korištenja sustava skladišta plina: 

UPRAVLJANJE ZAGUŠENJIMA
 
(1) Temeljem odredaba Zakona, Pravila korištenja sustava skladišta plina te Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina, a radi osiguranja učinkovitog korištenja kapaciteta sustava skladišta plina, Operator provodi proaktivne mjere upravljanja zagušenjem:
  • uzimajući u obzir integritet sustava, Operator Korisnicima nudi maksimalni radni volumen, maksimalne kapacitete utiskivanja i maksimalne kapacitete povlačenja;
  • Operator nudi i razvija usluge koje su usklađene s potrebama tržišta;
  • Operator na nediskriminirajući i transparentan način raspodjeljuje kapacitete sustava skladišta plina na način opisan u Pravilima korištenja sustava skladišta plina;
  • Operator potiče Korisnike da prema načelu "koristi ili prodaj" optimiziraju korištenje kapaciteta sustava skladišta plina;
  • Operator nudi uslugu korištenja prekidivog nenominiranog kapaciteta na dnevnoj razini koja omogućuje korisnicima da na prekidivoj osnovi koriste kapacitet utiskivanja ili  kapacitet povlačenja koji ne koriste drugi Korisnici.
 
(2) Temeljem odredaba Zakona i Pravila korištenja sustava skladišta plina, a radi osiguranja učinkovitog korištenja kapaciteta sustava skladišta plina, Korisnik se obvezuje provoditi proaktivne mjere upravljanja zagušenjem:
  • Korisnik neće ugovoriti više stalnog kapaciteta sustava skladišta plina nego što mu opravdano treba kako bi mogao ispuniti svoje ugovorne obveze;
  • Korisnik će ponuditi na sekundarnom tržištu zakupljene kapacitete sustava skladišta plina koje privremeno ili trajno ne koristi;
  • Korisnik neće koristiti dodijeljene kapacitete sustava skladišta plina kako bi ugrozio, ograničio ili ometao funkcioniranje tržišta plina.