5.1. Cijene standardnih usluga

5.1. Cijene standardnih usluga

5.1.1. Cijene standardnih usluga
Cijene standardnih usluga operatora sustava skladišta plina definirane su Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina, a obračunavaju se na temelju Odluke o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina koju donosi Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA).

Dana 14. rujna 2022. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje od 1. listopada 2022. do 31. prosinca 2026. (NN 108/22).