Arhiva

Arhiva

- Dana 16. ožujka 2022. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za treće regulacijsko razdoblje 2022. – 2026. Tarifne stavke primjenjuju se od 1. travnja 2022. do 31. prosinca 2026. godine.

- Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji je dana 20. prosinca 2021. godine donijela Hrvatska energetska regulatorna agencija u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenoga prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (Narodne novine br. 48/1825/19134/21 i 9/22).

- Cijene nestandardnih usluga
Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/2018) i Odlukom o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021.

- Cijene nestandardnih usluga definirane su Cjenikom nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji operator donosi u skladu s Metodologijom utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13) te Izmjenama i dopunama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 116/2016).

- Dana 16. prosinca 2016. godine HERA je na sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje od 1. siječnja 2017. do 31. prosinca 2021. godine.

- Dana 24. veljače 2014. godine HERA je na 5. sjednici Upravnog vijeća donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za prvo regulacijsko razdoblje koje traje od 1. travnja 2014. do 31. prosinca 2016. godine.


Tarifni kalkulator za treće regulacijsko razdoblje (u primjeni od 1. 4. 2022. do 31. 12. 2026.): 
- Tarifni kalkulator za drugo regulacijsko razdoblje:
- Tarifni kalkulator za prvo regulacijsko razdoblje: