Podzemno skladište plina

Plan razvoja sustava skladišta plina RH

Glavne odrednice razvojnog plana sustava skladišta plina jesu:
  • Otvaranje tržišta plina (dostupnost svim sudionicima koji na temelju vrijedećih zakonskih akata imaju pravo pristupa skladišnim kapacitetima)
  • Povećanje kapaciteta utiskivanja plina u skladište i osiguranje rezervnih kapaciteta utiskivanja uz smanjenje negativnih utjecaja na okoliš
  • Povećanje sigurnosti i pouzdanosti rada postojećeg skladišta plina PSP Okoli
  • Smanjenje troškova pogonskoga goriva i troškova tekućeg održavanja
  • Izgradnja novih skladišnih kapaciteta
Glavne aktivnosti u ostvarenju razvojnog plana u sljedećem razdoblju (tijekom 2017. godine) bit će završetak projekta rekonstrukcije i dogradnje motokompresornice na PSP Okoli i dovršetak projekta izrade integriranoga računalnog modela PSP Okoli s pomoću kojeg će se definirati razvojne mogućnosti i daljnja strategija razvoja PSP Okoli, osobito u vezi s povećanjem izlaznih kapaciteta koji će se moći ponuditi tržištu.
 
Izgradnja novih skladišnih kapaciteta podrazumijeva izgradnju novoga podzemnog skladišta plina na lokaciji eksploatacijskog polja ugljikovodika Grubišno Polje. To je ujedno najvažniji projekt od strateškog interesa za PSP d.o.o. Podzemno skladište plina Grubišno Polje planirano je kao skladište malenoga radnog volumena (oko 60 milijuna prostornih metara), ali relativno velikih ulazno/izlaznih kapaciteta (planirano oko 100 000 m3/h u povlačenju te oko 70 000 m3/h u utiskivanju). Primarna namjena PSP-a Grubišno Polje bit će pokrivanje vršnih potreba za plinom u plinskom sustavu RH, ali ono će omogućiti i optimalno iskorištavanje PSP-a Okoli te povećati fleksibilnost cijeloga plinskog sustava, kao i sigurnost opskrbe plinom Republike Hrvatske.
 
 
Povratak na vrh Povratak na vrh