2.1. Raspoloživi skladišni kapaciteti

2.1. Raspoloživi skladišni kapaciteti

Raspoloživi skladišni kapaciteti: 
  • raspoloživi tehnički radni volumen: 86 SBU-a, 4.772.475.223 kWh
  • raspoloživi kapacitet povlačenja plina: 51.575.996 kWh/dan
  • raspoloživi kapacitet utiskivanja plina: 43.866.138 kWh/dan
  • radni volumen jednoga standardnog paketa skladišnog kapaciteta (SBU) utvrđen je u iznosu od 55.493.895 kWh. Standardni paket skladišnog kapaciteta definiran je parametrima radnog volumena, kao i pridruženom krivuljom utiskivanja te krivuljom povlačenja.

S obzirom na to da je skladište plina PSP Okoli sezonsko skladište, tehnološki se proces provodi u dva ciklusa:
  • ciklus utiskivanja koji traje od 1. travnja do 30. rujna (± 30 dana) i 
  • ciklus povlačenja koji traje od 1. listopada do 31. ožujka (± 30 dana).