Podzemno skladište plina

Direktori sektora

- direktor Sektora tehnološkog upravljanja: Laslo Farkaš Višontai, dipl. ing. naft. rud.

- direktorica Sektora poslovnih funkcija: mr. sc. Renata Novosel-Belavić, dipl. oec.

 

Povratak na vrh Povratak na vrh