Podzemno skladište plina

Arhiva natječaja za nabavu roba, radova i usluga

- Dana 7. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-060/21-SV za Održavanje blokadnih uređaja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-058/21-DD za Opremu za košnju. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-055/21-ŽV za Nabavu higijensko-sanitarnog materijala. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 5. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-057/21-SV za Strojarsku opremu i alat. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-054/21-DD za Rekonstrukciju razvodnog ormara kotlovnice. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 20. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-053/21-SV za Laboratorijske analize voda. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-048/21-DD za Strojarsku opremu i alat. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-047/21-SV za Ispitivanje izolacije cjevovoda strujnom metodom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 4. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-046/21-SV za Izradu i dobavu procesnih filtara. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-038/21-DD za Nabavu rezervnih dijelova za plinski motor Waukesha 275 GL. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-037/21-DD za Rezervne dijelove za MK 1, 2, 5 N. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-033/21-ŽK za Automatizaciju upravljanja bušotina PF1. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 2. 3. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-025/21-DD za Građevinske radove održavanja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 25. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-022/21-ŽK za Nabavu uredskog materijala. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-024/21-SV za Pregled i ispitivanje radne opreme. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 19. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-020/21-SV za Servis trafostanica i uklanjanje nedostataka. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 19. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-019/21-ŽK za Rekonstrukciju mjerenja protoka plina na PF3. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 15. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-016/21-SV za Mehaničko-kemijska čišćenja i odziv na hitne situacije u zaštiti okoliša za lokaciju PSP Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 9. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-015/21-ŽK za Ispitivanje sustava za otkrivanje, dojavu i gašenje požara, provjeru ispravnosti djelovanja sustava, ispitivanje boca za gašenje požara s CO2 i hitne intervencije. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 9. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-014/21-ŽK za Ispitivanje posuda pod tlakom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 5. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-013/21-SV za Građevinsko održavanje bušotinskih radnih prostora i pristupnih putova na PSP Grubišno Polje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 5. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/21-SV za Održavanje katodne zaštite. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 3. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-011/21-DD za Motorno ulje za plinske motore CHEVRON HDAX 5200 LA GEO 40. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 2. 2. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-010/21-SV za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 29. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-009/21-SV za Robu za potrebe čajne kuhinje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 29. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-008/21-SV za Vodu za piće. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-006/21-ŽK za Uslugu mjerenja debljine stijenka cjevovoda. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-007/21-ŽK za Detaljni pregled Ex-opreme na regeneracijama, dehidracijama i slojnoj vodi. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 22. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-004/21-SV za INA - Kompresorsko ulje 3X za rad motokompresora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 20. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-003/21-DD za Rezervne dijelove Waukesha 275 GL. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 18. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-164/20-SV za Tehnološko rješenje i izvedbeni projekt zbrinjavanja plinovitih viših i cikličkih ugljikovodika iz ispuha dehidracijskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. 1. 2021. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-001/21-DD za Prijevoz zaposlenika. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 12. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-163/20-SV za Rezervne dijelove MK 1, 2, 5N. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 16. 12. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. IPN-091/20-ŽK za Održavanje čistoće poslovnog prostora i rad u čajnoj kuhinji na lokaciji Veslačka, Zagreb. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 16. 12. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-161/20-ŽK za Održavanje čistoće poslovnog prostora i rad u čajnoj kuhinji na lokaciji PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 25. 11. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-155/20-ŽK za Održavanje čistoće poslovnih prostora i rad u čajnoj kuhinji na lokacijama Okoli i Veslačka. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 10. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-150/20-ŽK za Nabavu prirodnog plina za potrebe interne potrošnje (2020. / 2021.) te dozvoljene pogonske gubitke PSP-a Okoli u plinskoj godini 2020. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. 9. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-129/20-SV za Zimsku službu. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 9. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-118/20-DD za Baždarenje i ispitivanje sigurnosnih ventila. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 24. 7. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-105/20-SV za Rekonstrukciju sustava upravljanja – DCS. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- 20. 5. 2020.: *Obavještavamo potencijalne ponuditelje da je produljen rok za dostavu ponuda za javno nadmetanje br. PN-074/20-DD, raspisano dana 29. 4. 2020., za Nabavu opreme, puštanje u rad i održavanje opreme za Podzemno skladište plina „Grubišno Polje“. Novi rok za dostavu ponuda jest 27. 5. 2020. u 12.00 sati. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. 4. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-074/20-DD za Nabavu opreme, puštanje u rad i održavanje opreme za Podzemno skladište plina „Grubišno Polje“. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 3. 2. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/20-DD za Rekonstrukciju mjerenja protoka plina na dvije platforme. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 31. 1. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-015/20-SV za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.​

- Dana 17. 1. 2020. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-002/20-SB za Prijevoz zaposlenika. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 30. 12. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-137/19-SV za Strojarsko održavanje postrojenja i kompresorske stanice. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 24. 12. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-136/19-SV za Mehaničko-kemijska čišćenja i odziv na hitne situacije u zaštiti okoliša. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 3. 12. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-130/19-SB za Nadogradnju sustava tehničke zaštite. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 27. 11. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-123/19-SV za Nabavu i polaganje svjetlovodnog kabela. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 11. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-115/19-SV za Zaštitarske usluge na lokacijama Okoli i Zagreb. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 10. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-097/19-SV za Zimsku službu. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 17. 9. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-088/19-DD za Nabavu prirodnog plina za potrebe očuvanja tehničke sigurnosti plinskog sustava. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. 9. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-087/19-SB za Nabavu prirodnog plina za potrebe interne potrošnje i dozvoljene gubitke PSP-a Okoli u plinskoj godini 2019. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. 9. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-086/19-JJ za Rekonstrukciju paljenja regeneracija. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. 8. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-081/19-SV za Nabavu prirodnog plina za potrebe očuvanja tehničke sigurnosti plinskog sustava. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 8. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-079/19-DD za Rekonstrukciju hidrauličkog uređaja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 8. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-077/19-SV za Automatizaciju upravljanja bušotina. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 7. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-066/19-DD za nabavu Antifriza AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 7. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/19-DD za Građevinske radove održavanja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 3. 5. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-052/19-SV za Održavanje DCS-a i instrumentacije. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 5. 4. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-041/19-JJ za Zaštitnu odjeću. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 26. 3. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-037/19-SV za Građevinsko održavanje bušotinskih krugova na eksploatacijskom polju ugljikovodika Grubišno Polje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 3. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-030/19-SV za Baždarenje i ispitivanje sigurnosnih ventila. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 2. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-017/19-SV za Nabavu prirodnog plina u funkciji rada PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 2. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/19-SV za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 1. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-002/19-JJ za Robu za čajnu kuhinju. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 4. 1. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-001/19-ARW za Zaštitarske usluge na lokacijama Okoli i Zagreb. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 21. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-124/18-SV za Nabavu prirodnog plina u funkciji rada te za potrebe interne potrošnje PSP-a Okoli u 2019. godini. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 20. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-120/18-JJ za Rezervne dijelove regulacijskog ventila Master flo P25E. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 18. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-123/18-JJ za Rekonstrukciju upravljačkih ormara MK-3 i MK-4. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-117/18-SV za Prijevoz zaposlenika. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 12. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-112/18-SV za Nabavu robe za potrebe čajne kuhinje. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 31. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-107/18-JJ za Izradu i dobavu prečistača. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 19. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-102/18-ARW za Zamjenu ugradbenog ventila (teh. oznaka 503). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 9. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-100/18-SV za Servis i popravak dišnih ventila i zaustavljača plamena. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 5. 10. 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-097/18-ARW za Zimsku službu. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 21. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-092/18-ARW za Izradu i dobavu prečistača TEG-a. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-089/18-SV za Mehaničko-kemijska čišćenja i odziv na hitne situacije u zaštiti okoliša za lokaciju PSP Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 12. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-087/18-ARW za Nabavu brtvenog materijala (servis MK-jedinica, posude pod tlakom, ...). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 3. rujna 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-082/18-SV za Servis plinske kotlovnice. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 29. kolovoza 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-080/18-ARW za Nabavu alata za električare. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 22. kolovoza 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-079/18-SV za Nabavu prirodnog plina u funkciji rada te za pokriće dozvoljenih pogonskih gubitaka PSP-a Okoli u 2018. godini. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 31. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-078/18-ARW za Nabavu vode za piće. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 31. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-077/18-SV za Rekonstrukciju hidrauličkih uređaja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 27. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-076/18-ARW za Nabavu vozila putem operativnog leasinga. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 27. srpnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-075/18-SV za Nabavu trietilenglikola "Pure" (TEG). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/18-SV za Nabavu antifriza AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-062/18-SV za Nabavu prirodnog plina za internu potrošnju PSP-a Okoli u plinskoj godini 2018. (lipanj - kolovoz 2018.). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-060/18-SV za Rekonstrukciju mjerenja protoka plina na mjernom separatoru PF4. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 11. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-058/18-MD za Tehničke plinove za rad kromatografa. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 2. svibnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-053/18-ARW za Izradu i dobavu bušotinskih prečistača. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 23. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-050/18-MD za Nabavu INA-kompresorskog ulja 3X za rad motokompresora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 17. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-048/18-ARW za Održavanje zelenih površina PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 13. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-047/18-SV za Radove građevinskog održavanja na postrojenju PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 12. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-046/18-SV za Zbrinjavanje otpada pri izvođenju rudarskih radova na bušotinama eksploatacijskog polja ugljikovodika "Grubišno Polje". Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 9. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-045/18-SV za Nabavu antifriza AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 3. travnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-042/18-ARW za Građevinsko održavanje bušotinskih krugova na eksploatacijskom polju ugljikovodika "Grubišno Polje". Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 29. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-039/18-ARW za Nabavu instrumentalnoga radnog stola. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 16. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-033/18-MD za Izvođenje rudarskih radova u bušotinama PSP-a Okoli na eksploatacijskom polju ugljikovodika "PSP Okoli". Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 9. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-032/18-ARW za Baždarenje i ispitivanje sigurnosnih ventila. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 1. ožujka 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-031/18-ARW za Hidrodinamička mjerenja (HDM) na 19 bušotina PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje*Obavještavamo sve potencijalne ponuditelje da je rok za dostavu ponuda po nadmetanju br. PN-031/18-ARW produžen do 16. 3. 2018. do 12:00 sati.

​- Dana 28. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-028/18-MD za Opskrbu električnom energijom. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-027/18-SV za Nabavu prirodnog plina za internu potrošnju PSP-a Okoli u plinskoj godini 2018. (travanj 2018.). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 26. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-025/18-SV za Nabavu udesive sapnice s aktuatorom za regulaciju protoka plina u objektu 540. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 21. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-019/18-ARW za Usluge transporta prilikom izvođenja rudarskih radova na bušotinama eksploatacijskog polja PSP Okoli i Grubišno Polje (transport opreme i sredstava izvođača rudarskih radova). Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 14. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-015/18-SV za Nabavu rezervnih dijelova za MK 5N / Spare Parts for 7 HOSS6. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 6. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-012/18-SV za Instrumentacijske radove na zamjeni ulazno-izlaznog separatora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 1. veljače 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-009/18-MD za Nabavu ulja Mobil-Pegasus 805 SAE-40. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 26. siječnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-004/18-MD za Izradu dokumentacije za viši razred postrojenja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

​- Dana 4. siječnja 2018. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-109/17-SV za Radove zamjene ulazno-izlaznog separatora. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.
Povratak na vrh Povratak na vrh