Podzemno skladište plina

7.5. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću 

Na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Kl. 310-34/18-06/64; Ur. br.: 371-01-18-3) od 29. svibnja 2018. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donio je peto izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje je 1. lipnja 2018. objavljeno u Narodnim novinama broj 50/2018. 

O prijedlogu petog izdanja Pravila korištenja sustava skladišta plina provedena je javna rasprava u trajanju od 26. travnja do 13. svibnja 2018. godine.
Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja ovih energetskih subjekata: Rezultati javne rasprave (sjedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o njihovu prihvaćanju/neprihvaćanju)
Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju
7.5.1. Arhiva prijašnjih savjetovanja sa zainteresiranom javnošću
Povratak na vrh Povratak na vrh