Podzemno skladište plina

Upravljačka struktura

Skupština

Ivica Arar, dipl. iur., predsjednik Uprave Plinacra d. o. o.
 

Nadzorni odbor

doc. dr. sc. Darko Pavlović, predsjednik
Hrvoje Ćosić, dipl. oecc., zamjenik predsjednika
Mario Dragun, dipl. pol., član
Siniša Đura, dipl. ing., član, predstavnik radnika 
 

Revizorski odbor

prof. dr. sc. Drago Jakovčević, predsjednik
doc. dr. sc. Darko Pavlović, član
Hrvoje Ćosić, dipl. oecc., član


Uprava

Krešimir Malec, dipl. pol., direktor tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o.

 

 

Direktori sektora
Povratak na vrh Povratak na vrh