Podzemno skladište plina

Nabava roba, radova i usluga

- Dana 20. 7. 2017. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-070/17-SV za Mehaničko-kemijska čišćenja  i odaziv na hitne situacije u zaštiti okoliša za lokaciju PSP-a Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 19. 7. 2017. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-068/17-SV za Zamjenu ultrazvučnog mjerila protoka. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 7. 7. 2017. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-067/17-ARW za Nabavu vode za piće. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 28. 6. 2017. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/17-MD za Zamjenu ulazno-izlaznog separatora na PSP-u Okoli. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.


Arhiva natječaja
Pregled ugovorenih predmeta nabave
Povratak na vrh Povratak na vrh