Podzemno skladište plina

Nabava roba, radova i usluga

- Dana 8. 7. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-066/19-DD za nabavu Antifriza AL-40 za rad motokompresorskih jedinica. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.

- Dana 8. 7. 2019. godine tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. objavljuje javno nadmetanje br. PN-065/19-DD za Građevinske radove održavanja. Više o predmetnom nadmetanju možete saznati ovdje.


Arhiva natječaja za nabavu roba, radova i usluga
Pregled ugovorenih predmeta nabave
Povratak na vrh Povratak na vrh