Podzemno skladište plina

6.2. Ostali zakonski propisi

1)  ZAKONSKI PROPISI: 2)   PODZAKONSKI AKTI:

- Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18)
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 48/18)
- Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 50/2018)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 50/2018)
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. srpnja 2018. godine (NN 23/18
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18) - stupa na snagu 15. lipnja 2018. 
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN, br. 127/17)
- Odluka Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)
- Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/13)
- Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 22/14)
- Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13)
- Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (NN 122/2016)
- Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 3/2017)
- Mrežna pravila transportnog sustava (Plinacro 3/2017)
- Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 142/13)
- Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 9/00)
- Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
- Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
- Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (HERA)

3)  ZAKONI I PROPISI EUROPSKE UNIJE:

• Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive 2003/55/EC
• Regulation (EU) 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas suply and repealing Council Directive 2004/67/EC
• Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions for access to the natural gas transmission networks and repealing Regulation (EC) No 1775/2005
• Commission Decision of 24 August 2012 on amending Annex I to Regulation (EC) No 715/2009 of the European Parliament and of the Council on conditions for access to the natural gas transmission networks
• Regulation (EC) No 713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators
• Commission Regulation (EU) No 984/2013 of 14 October 2013 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission System and supplementing Regulation (EC) No 715/2009 of European Parliament and of the Council
• Regulation (EU) No 994/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 concerning measures to safeguard security of gas supply and repealing Council Directive 2004/67/EC


6.2.1. Arhiva zakonskih propisa
Povratak na vrh Povratak na vrh