Podzemno skladište plina

6.2. Ostali zakonski propisi

1)  ZAKONSKI PROPISI:
2)   PODZAKONSKI AKTI:
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 48/18)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18 i NN 58/18
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. (NN 60/18 i NN 61/18)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 23/16)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (NN 122/16)
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (HERA)
 • Pravilnik o istraživanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 46/18)
 • Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu (NN 9/00)
 • Uredba o novčanoj naknadi za koncesiju za eksploataciju mineralnih sirovina (NN 40/11
 • Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
 • Odluka Vlade RH o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)


3)  ZAKONI I PROPISI EUROPSKE UNIJE:


6.2.1. Arhiva zakonskih propisa
Povratak na vrh Povratak na vrh