Savjetovanje - 18. 11. 2016.

Savjetovanje - 18. 11. 2016.

Operator sustava skladišta plina - Podzemno skladište plina d.o.o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javne rasprave vezane uz Prijedlog trećeg izdanja Pravila korištenja sustava skladišta plina.
Ovim putem pozivamo energetske subjekte i zainteresiranu te stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja. Javna rasprava održat će se od 18. studenoga do 5. prosinca 2016. godine.

Na temelju članka 86. Zakona o tržištu plina (Narodne novine br. 28/13. i 14/14.) i Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Kl.: 310-05/14-02/235; Ur. br.: 371-01/14-03) od 23. prosinca 2014. tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o. je kao operator sustava skladišta plina donijela drugo izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina. S obzirom na to da se ukazala potreba za izmjenom i dopunom određenih odredaba Pravila korištenja sustava skladišta plina, Podzemno skladište plina d.o.o., sukladno članku 76. Pravila korištenja sustava skladišta plina, predlaže nova Pravila korištenja sustava skladišta plina.
 
Postupak savjetovanja:
  1. Svoje prijedloge, kritike i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
  2. Ispunjeni obrazac primjedaba pošaljite na e-mail adresu: prodaja@psp.hr najkasnije 5. prosinca 2016. Pritom molimo:
  3. - da u naslovu e-maila navedete: "Savjetovanje-2016-01"
  4. - obrazac imenujete "Savjetovanje-2016-01 IME.doc" pri čemu IME znači skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

Datoteke:
  1. Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina
  2. Popratni dokument uz Prijedlog Pravila korištenja sustava skladišta plina
  3. Obrazac za primjedbe