Savjetovanje - 14. 2. 2020.

Savjetovanje - 14. 2. 2020.

4. 3. 2020.: Ovim putem obavještavamo zainteresiranu javnost da javno savjetovanje o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina završava dana 5. ožujka 2020. u 24:00 sata.


14. 2. 2020.: Poziv za sudjelovanje na javnom savjetovanju 

Operator sustava skladišta plina - Podzemno skladište plina d. o. o. obavještava zainteresiranu javnost o početku javnog savjetovanja o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina.

Ovim putem pozivamo energetske subjekte te zainteresiranu i stručnu javnost da dostave svoje primjedbe, mišljenja ili očitovanja.
Javno savjetovanje održat će se u razdoblju od 15 dana, koje počinje danom 14. veljače 2020., a završit će najkasnije dan nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina koji je u proceduri donošenja, a ako on stupi na snagu poslije 29. veljače 2020.​

Na temelju članka 92. Zakona o tržištu plina (Narodne novine br. 18/18) tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. - u svojstvu operatora sustava skladišta plina predlaže Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina (UPR-18/2020).

Postupak savjetovanja:

1.      Svoje prijedloge i primjedbe iznesite tako da ispunite Obrazac za primjedbe.
2.      Ispunjeni obrazac primjedbi  u word i PDF verziji molimo pošaljite na e-mail adresu: prodaja@psp.hr  najkasnije dan nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu plina koji je u proceduri donošenja, a ako on stupi na snagu poslije 29. veljače 2020.
3.      Pritom molimo: u naslovu e-mail poruke navedite: Savjetovanje-2020-01
4.      Obrazac imenujte "Savjetovanje-2020-01 IME.doc", gdje IME znači skraćeno ime predstavnika zainteresirane javnosti.

Prilozi:
·         Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina
·         Popratni dokument uz Prijedlog Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina
·         Pročišćeni tekst PKSSP s predloženim izmjenama i dopunama
·         Obrazac za primjedbe