Izvješće o savjetovanju od 18. 11. 2016.

Izvješće o savjetovanju od 18. 11. 2016.

Na temelju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od 30. prosinca 2016. godine, Operator sustava skladišta plina donio je Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-204/2016 koja stupaju na snagu dana 1. siječnja 2017. godine.
O prijedlogu Pravila korištenja sustava skladišta plina provedena je javna rasprava koja je trajala od 18. studenoga do 5. prosinca 2016. godine. Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja ovih energetskih subjekata: Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o njihovu prihvaćanju/neprihvaćanju)
Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju.