Izvješće o savjetovanju od 10. 3. 2017.

Izvješće o savjetovanju od 10. 3. 2017.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću
 

Na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa:310-05/16-02/264; Ur. br.: 371-01/17-19) od 31. ožujka 2017. godine Operator sustava skladišta plina donio je IV. izdanje Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-087/2017., a koja na snagu stupaju dana 1. travnja 2017. godine. 
O prijedlogu IV. izdanja Pravila korištenja sustava skladišta plina provedena je javna rasprava koja je trajala od 10. do 25. ožujka 2017. godine. Tijekom javne rasprave pristigla su očitovanja energetskih subjekata koji imaju dozvolu HERA-e za obavljanje energetske djelatnosti, kao i ostalih subjekata: Rezultati javne rasprave (objedinjene primjedbe/prijedlozi i obrazloženja o njihovu prihvaćanju/neprihvaćanju)
Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju.