Izvješće o savjetovanju - 11. 3. 2020.

Izvješće o savjetovanju - 11. 3. 2020.

11. 3. 2020.: Izvješće o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću, provedenomu o prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina

Na temelju Odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-26/20-01/1; Ur. broj: 371-04-20-5) od 9. ožujka 2020. godine, Operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donijela je Izmjene i dopune Pravila korištenja sustava skladišta plina, koje su 10. ožujka 2020. godine objavljene u Narodnim novinama broj 26/2020.

O prijedlogu Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina provedena je javna rasprava koja je trajala od 14. veljače do 5. ožujka 2020. godine.
Tijekom javne rasprave pristiglo je očitovanje energetskog subjekta: Rezultati javne rasprave (primjedba/prijedlog i obrazloženje o prihvaćanju/neprihvaćanju)
Obrazac Izvješća o provedenom savjetovanju