6.1.1. Arhiva

6.1.1. Arhiva

- Dana 27. veljače 2017. godine, na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/264, Ur. br.: 371-01/17-16), operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donio je Izmjene Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-049/2017. koje stupaju na snagu dana 28. veljače 2017. godine. 

- Dana 30. siječnja 2017. godine, na temelju odluke o davanju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/264, Ur. br.: 371-01/17-12), operator sustava skladišta plina - tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. donio je Dopunu Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-017/2017 koja stupa na snagu dana 31. siječnja 2017. godine.

- Dana 12. siječnja 2017. g., na temelju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije (Klasa: 310-05/16-02/264, Ur. br. 371-01/17-06), operator sustava skladišta plina donio je Izmjenu Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-011/2017 koja stupa na snagu dana 13. siječnja 2017. godine.

- Na temelju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od dana 30. 12. 2016. g. donesena su nova Pravila korištenja sustava skladišta plina - UPR-204/2016 koja stupaju na snagu dana 1. siječnja 2017. godine.

- Na temelju suglasnosti Hrvatske energetske regulatorne agencije od dana 23. 12. 2014. g. donesena su nova Pravila korištenja sustava skladišta plina (12/2014) koja stupaju na snagu dana 1. 1. 2015. godine. Stupanjem na snagu novih Pravila korištenja sustava skladišta plina stavljaju se izvan snage stara Pravila korištenja sustava skladišta plina (12/2013) od 24. 12. 2013. g.

- Odluka o visini tarifnih stavki za skladištenje prirodnog plina (Narodne novine, br. 73/09

- Pravila korištenja sustava skladišta plina (Narodne novine, br. 50/09)