Usluge skladištenja

Usluge skladištenja

Renominacijska razdoblja
 
U danu D-1 Otvaranje/zatvaranje razdoblja Obavijest korisniku i OTS-u Plinski dan D-1
      Isporuka renominirane količine plina počinje od:
nom. u D-1 do 11.30 11.55 6.00 plinskog dana D
renom. u D-1 16.00 - 22.15 22.40 6.00 plinskog dana D
U danu D Otvaranje/zatvaranje razdoblja Obavijest korisniku i OTS-u Plinski dan D
      Renominirana količina plina isporučuje se između: 
1 7.10 - 8.20 8.45 11.00 - 6.00
2 9.10 - 10.20 10.45 13.00 - 6.00
3 11.10 - 12.20 12.45 15.00 - 6.00
4 13.10 - 14.20 14.45 17.00 - 6.00
5 15.10 - 16.20 16.45 19.00 - 6.00
6 17.10 - 18.20 18.45 21.00 - 6.00
7 18.50 - 19.20 19.45 22.00 - 6.00
8 20.10 - 21.20 21.45 24.00 - 6.00

Izvanredna renominacija moguća je u razdoblju između 22.00 i 3.00 sata i bit će otvorena do 30 min, a isporuka renominirane količine počinje dva sata poslije zatvaranja razdoblja.
Poruka o prihvaćanju nominacija dostavit će se korisniku i OTS-u u roku od 25 min poslije zatvaranja razdoblja.