Rezervacija kapaciteta do 10/2022

Rezervacija kapaciteta do 10/2022

1. Rezervacija SBU-a

Preduvjet za ugovaranje usluga operatora jest podnošenje zahtjeva za rezervaciju kapaciteta koje energetski subjekt sa zakonskim pravom na pristup sustavu skladišta plina podnosi operatoru na objavljenim obrascima, a u skladu s rokovima propisanima Pravilima korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18)Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 26/20)Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 58/21) i Izmjenama i dopunama Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 111/22) (dalje: Pravila).

Operator sustava skladišta plina, sukladno čl. 13. Izmjena i dopuna Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN58/21), objavljuje relevantne informacije za ugovaranje usluge SBU-a.
 
 
Raspodjela standardnih paketa skladišnog kapaciteta:

Nakon zaprimanja Zahtjeva za rezervaciju SBU-a operator sustava skladišta provodi postupak raspodjele SBU-a sukladno Pravilima.
  • Operator će Korisniku dostaviti  Ugovor o skladištenju plina i Opće uvjete korištenja sustava skladišta plina, kao i Potvrdu o ugovorenoj usluzi SBU-a, a Korisnik ih je dužan potpisati i vratiti operatoru u roku od deset dana od dana zaprimanja.
  • Ostane li neraspodijeljenih SBU-a na godišnjoj razini ili ako Operator ponuđeni Ugovor za ugovaranje usluge SBU-a te tražena sredstva osiguranja plaćanja ne primi u propisanom roku, Operator može navedene kapacitete ponuditi na tržištu u skladu s Pravilima ili kao stalne pojedinačne usluge ili kao paket novih proizvoda.
  • Detaljnije informacije o procedurama korištenja kapaciteta sustava skladišta plina možete naći u poglavlju V. Pravila.  


POJEDINAČNE USLUGE OPERATORA SUSTAVA SKLADIŠTA PLINA

2. Rezervacija stalnih pojedinačnih usluga  


Operator sustava skladišta plina raspolaže slobodnim kapacitetima za ugovaranje pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja sukladno informaciji objavljenoj na stranici 4.1. Pojedinačne stalne usluge.
Operator sustava skladišta plina trenutačno ne raspolaže kapacitetima za ponudu stalnih pojedinačnih usluga radnog volumena ni kapaciteta povlačenja.
Zahtjev za rezervaciju pojedinačne usluge zakupa stalnog kapaciteta utiskivanja za raspoložive kapacitete utiskivanja, koje je na dan podnošenja zahtjeva za rezervaciju objavio Operator sustava skladišta plina, mogu podnijeti jedino Podnositelji koji u trenutku podnošenja zahtjeva raspolažu zakupljenim radnim volumenom sustava skladišta plina.
 
Rokovi za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga:
 
 
Za zakup pojedinačne stalne usluge na rok Objava potrebnih informacija o raspoloživim uslugama Rok korisniku za podnošenje Zahtjeva za rezervaciju stalnih pojedinačnih usluga
 
Godišnji
 
Do 10. rujna za sljedeću skladišnu godinu
Do 25. rujna tekuće skladišne godine za sljedeću  skladišnu godinu
 
Mjesečni
Najkasnije do petog dana tekućeg mjeseca za sljedeći mjesec/e Do desetog dana u tekućem mjesecu za sljedeći mjesec/e (najdulje do kraja skladišne godine)
 
Dnevni*
Do 9:00 sati u tekućem danu za sljedeći dan/e Do 9:30 sati u tekućem danu
za sljedeći plinski dan
 
 
 
 
 

* Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge za neradni i prvi sljedeći radni dan nakon neradnog dana podnosi se tijekom radnog dana koji neposredno prethodi neradnom danu.
 
Dodatni rokovi za Operatora sustava skladišta plina i podnositelja Zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge, vezani uz ugovaranje  usluge stalnoga pojedinačnog kapaciteta utiskivanja na dnevnoj razini, nalaze se u obrascu Zahtjeva za rezervaciju stalne pojedinačne usluge.

Zahtjev za rezervaciju stalne pojedinačne usluge obvezujuća je ponuda Podnositelja zahtjeva.  
Postupak raspodjele stalnih pojedinačnih usluga definiran je Prilogom 4. Pravila korištenja sustava skladišta plina.

 
3. Rezervacija prekidivih nenominiranih kapaciteta

Zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili  zahtjev za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini podnose se na objavljenim obrascima najmanje 2 (dva) radna dana prije početka korištenja usluge.
  • Prekidivi nenominirani kapaciteti utiskivanja i prekidivi nenominirani kapaciteti povlačenja na dnevnoj razini dodijelit će se na zahtjev svakom Korisniku koji ima ugovoren SBU.
  • Dostava Zahtjeva za rezervaciju prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja ili prekidivoga nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini obvezujuća je ponuda Korisnika sustava skladišta plina za ugovaranje usluge prekidivoga nenominiranog kapaciteta.
  • Operator sustava skladišta plina dužan je obavijestiti Korisnika sustava skladišta plina o dodjeli prekidivoga nenominiranog kapaciteta utiskivanja i/ili nenominiranog kapaciteta povlačenja na dnevnoj razini 2 (dva) radna dana prije početka korištenja usluge i dostaviti mu Potvrdu o ugovorenoj usluzi - utiskivanje / povlačenje temeljem koje stječe pravo na nominaciju prekidivih nenominiranih kapaciteta.