2.3. Nestandardne usluge operatora

2.3. Nestandardne usluge operatora

 NESTANDARDNE USLUGE operatora sustava skladišta plina jesu:

 • prodaja nepovučenog plina po nalogu indosatara imatelja skladišnice (založnice ili priznanice) ili nakon isteka/raskida Ugovora;
 • kontrolno ispitivanje ispravnosti plinomjera i druge mjerne opreme na zahtjev Korisnika u ovlaštenom servisu, uz vještačenje Državnog zavoda za mjeriteljstvo (DZM) ili kod pravne osobe ovlaštene za ovjeravanje plinomjera;
 • ispitivanje kvalitete plina na zahtjev Korisnika sustava;
 • izdavanje skladišnice (založnice ili priznanice);
 • mjesečna naknada za izvještavanje ACER-a o dnevnoj količini plina u skladištu prema odredbama REMITA;
 • prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu – naknada prodavatelja;
 • prijenos skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu – naknada kupca;
 • evidentiranje trgovine uskladištenim plinom Korisniku prodavatelju plina;
 • evidentiranje trgovine uskladištenim plinom Korisniku kupcu plina;
 • pristup informacijskoj platformi i otvaranje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju plina;
 • mjesečna naknada za vođenje bilančnog računa kupcu skladišnih kapaciteta na sekundarnom tržištu koji nema važeći ugovor o skladištenju.

U skladu s odredbama Metodologije utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenoga prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18, NN 25/19, NN 134/21 i NN 9/22), operator sustava skladišta plina pružene nestandardne usluge obračunava prema vrijedećem Cjeniku nestandardnih usluga operatora sustava skladišta plina koji donosi HERA.