1. Kontakti

1. Kontakti

PODZEMNO SKLADIŠTE PLINA d. o. o.
Sjedište: Veslačka 2-4, 10000 Zagreb

direktor Društva: VLADO VLAŠIĆ, dipl. oec.
tel.:   (01) 6053 111 
faks: (01) 6053 112 
e-pošta: psp@psp.hr
web:    www.psp.hr


SEKTOR TEHNOLOŠKOG UPRAVLJANJA:
direktor: Laslo Farkaš Višontai, dipl. ing. naft. rud.
Adresa: Naftaplinska 10, 44316 Velika Ludina
tel.:    (044) 642 015 / (01) 6053 131
faks:  (044) 642 007
e-pošta: laslo.farkas-visontai@psp.hr


SEKTOR POSLOVNIH FUNKCIJA:
direktorica: mr. sc. Renata Novosel-Belavić, dipl. oec.
tel.:    (01) 6053 125
e-pošta: renata.novosel-belavic@psp.hr


PRODAJA KAPACITETA I REGULATORNA USKLAĐENOST:
tel.: 01 / 6053 139
faks: 01 / 6053 112
e-pošta: prodaja@psp.hr


NOMINACIJE I OPERATIVNI KONTAKTI (0-24 h) - POGON PSP OKOLI - hitni pozivi
Adresa: Naftaplinska 10, 44316 Velika Ludina
tel.: (0-24 h): (044) 669 286
GSM: 099 247 18 28
faks: (044) 642 007
e-pošta:  psp-salakontrole@psp.hr


ODNOSI S JAVNOŠĆU / SLUŽBENIK ZA INFORMIRANJE:
Neda Erdeljac

tel.: (01) 6053 129
GSM: 099 211 69 22
e-pošta: neda.erdeljac@psp.hr / pr@psp.hr / pristup.informacijama@psp.hr
web: www.psp.hr


SLUŽBENIK ZA ZAŠTITU PODATAKA:
Dražen Franc

Tel.: 044 / 642 021
GSM: 099 / 211 79 05
e-mail: szop@psp.hr