Tehnologija

Tehnologija

Osnovni tehnološki dijelovi podzemnog skladišta plina jesu:
• ležište (prirodnim putem nastala porozna i propusna stijena u čijim se porama, odnosno mikroskopski malenim šupljinama skladišti plin)
• bušotine (povezuju ležišta smještena na dubinama od 0,5 km i više s nadzemnim postrojenjima)
• kompresorsko postrojenje (služi za utiskivanje prirodnog plina iz transportnog sustava (plinovoda) u ležište)
• plinovodi (povezuju nadzemna postrojenja međusobno i s bušotinama)
• postrojenje za pripremu plina (služi za pripremu plina za transport i mjerenje).

Podzemno skladište plina Okoli priključeno je na plinski transportni sustav Republike Hrvatske, a tehnološki proces u njegovu postrojenju provodi se u dva ciklusa:
  • a) ciklus utiskivanja plina
  • b) ciklus povlačenja plina.

Tijekom ciklusa utiskivanja plin iz magistralnog plinovoda, prosječne vrijednosti tlaka 30-40 bara, prolazi kroz ulazno-izlazni separator te dolazi do mjerno-redukcijske stanice postrojenja gdje se nakon prolaska kroz filtar krutih čestica plin mjeri ultrazvučnim i turbinskim mjerilima protoka.

Maksimalni kontinuirani satni kapacitet utiskivanja iznosi 180.000 m3/h plina, a maksimalni dopušteni dinamički tlak na ušću bušotina tijekom utiskivanja jest 190 bar.
Ležišta su okružena rubnom vodom, tzv. akviferom, i zaliježu na prosječnim dubinama od 1825 do 1870 metara.
Ciklus povlačenja plina iz skladišta zbiva se u razdoblju od listopada do travnja. Povlačenje plina provodi se sa 6 bušotinskih platforma (PF-1, PF-2, PF-3, PF-4, PF-5, PF-6) koje su putem priključnih plinovoda povezane s centralnim postrojenjem. Svaka platforma sastoji se od određenog broja bušotina kroz koje se iz ležišta povlači plin što je utisnut u ciklusu utiskivanja.
Kompletan sustav rada podzemnog skladišta plina automatiziran je, a njime se nadzire i upravlja iz kontrolne sobe na postrojenju PSP-a Okoli.