Izgradnja PSP-a Grubišno Polje

Izgradnja PSP-a Grubišno Polje

U skladu sa zadatkom daljnjeg razvoja sustava skladištâ plina, tvrtka Podzemno skladište plina d. o. o. (PSP) provodi aktivnosti na izgradnji novoga, drugoga podzemnog skladišta plina na lokaciji Grubišno Polje. Projekt izgradnje podzemnog skladišta plina Grubišno Polje na listi je strateških investicijskih projekata RH i potpuno je u skladu sa Strategijom energetskog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu.Položaj eksploatacijskog polja Grubišno Polje u plinskome transportnom sustavu RH

Iako su istražni radovi na lokalitetu Grubišno Polje počeli još 40-ih godina prošlog stoljeća, plinsko ležište Grubišno Polje potvrđeno je izradom dviju istražnih bušotina: Grubišno Polje-1 zapad (Gr-1z) 1994. godine i Grubišno Polje-2 zapad (Gr-2z) 1996. godine. Bušotine je izradila tvrtka INA d. d., no s obzirom na to da ta tvrtka ležište nikad nije privela u proizvodnju, odlukom Ministarstva iz 2011. godine eksploatacijsko polje joj je oduzeto.
Također, odlukom Ministarstva te je godine raspisan natječaj za izvođenje dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju, a radi utvrđivanja pogodnosti ležišnih struktura za skladištenje prirodnog plina. Tvrtka PSP d.o.o. na natječaju je izabrana kao najpovoljniji ponuditelj pa je 2012. godine počela s izvođenjem dodatnih istražnih radova koji su trajali do kraja 2019. godine. Od važnijih obavljenih radova u tom razdoblju mogu se izdvojiti rudarsko-remontni radovi na obje bušotine (2014. i 2015. g.), tijekom kojih je kompletna bušotinska oprema zamijenjena novom, a u bušotinama su snimljeni seizmički profili i provedena elektrokarotažna mjerenja, kao i manji dio hidrodinamičkih mjerenja. Hidrodinamička mjerenja na obje bušotine u većem su opsegu obavljena 2018. godine.
Na temelju svih provedenih istražnih radova utvrđene su ove važne karakteristike ležišta:
 • dubina zalijeganja ležišta oko 800 m
 • početni ležišni tlak oko 92 bar
 • ležišna temperatura oko 70 °C
 • ležišne stijene u kojima su akumulirani ugljikovodici sastavljene su od vapnenaca i metamorfita, a pokrovne stijene ležišta čine lapori
 • vrijedećim Elaboratom o rezervama prikazane su ukupne geološke rezerve prirodnog plina od oko 200 milijuna kubnih metara, od kojih je pridobivo oko 150 milijuna kubnih metara plina
 • ležišni plin, prema svojim karakteristikama, spada u suhe plinove, bez znatnijeg udjela plinskog kondenzata, a u svojem sastavu, osim ugljikovodika, sadržava oko 18% dušika, što je bilo veoma izazovno pri privođenju ležišta u proizvodnju
 • za vrijeme ispitivanja bušotina nisu zabilježene znatnije količine slojne vode u proizvodnji.
Tijekom provođenja remontnih radova navedene istražne bušotine Gr-1z i Gr-2z opremljene su tako da mogu raditi kao proizvodne bušotine pa će se sva primarna proizvodnja utvrđenih rezerva plina obavljati s pomoću tih dviju bušotina. Ispitivanjem su utvrđene početne proizvodne mogućnosti bušotina i do 15.000 m3 plina na sat, što će tijekom proizvodnje padati zbog pada ležišnog tlaka. Predviđa se da će primarna proizvodnja trajati dvije do tri ili, možda, i četiri godine, ovisno o dopuštenom dnevnom i godišnjem režimu rada.
Poslije završetka dodatnih istražnih radova na eksploatacijskom polju te odabira prihvatljivog rješenja s tvrtkom Plinacro d.o.o. o tehnološkim mogućnostima prihvaćanja ležišnog plina u transportni sustav RH, tvrtka PSP d.o.o. provela je u razdoblju od 2020. do 2022. godine aktivnosti izrade projektne dokumentacije radi privođenja ležišta u proizvodnju, ishođenja potrebnih dozvola od mjerodavnih tijela, nabave potrebne opreme te ugovaranja izvođenja radova i usluga pri izgradnji naftno-rudarskih objekata i postrojenja.
Uz pripremu tehničke dokumentacije, dio opreme s duljim rokom isporuke specificiran je, nabavljen i isporučen tijekom 2021. i 2022. godine.
Radovi izgradnje počeli su dana 21. veljače 2022. godine formiranjem gradilišta na lokaciji i uvođenjem izvođača u posao, a radovi formalno su završili dana 31. srpnja 2023. godine. Svi izvođači radova, kao i stručni nadzor te projektanti tvrtke su iz RH. U tom su razdoblju izgrađene: plinska stanica s kompresorskom stanicom (kao centralni objekt postrojenja za proizvodnju plina) i dehidracijom plina te ostale popratne tehnološke cjeline. Također, izgrađeni su i priključni plinovodi prema objema proizvodnim bušotinama te mjerna stanica i spojni plinovodi prema priključnom čvoru na transportnom sustavu. Postrojenje je pušteno u rad, tj. u probnu eksploataciju tako da su u srpnju 2023. godine počela pridobivanje i proizvodnja plina te njegova predaja u transportni sustav. Dosad je iz ležišta ukupno pridobiveno oko 13,5 milijuna kubnih metara plina.

Projekt izgradnje PSP-a Grubišno Polje s pripadajućim troškovimaSlijed aktivnosti na projektu izgradnje PSP-a Grubišno Polje, prema fazama izvođenja:
 
 
 
 
 
 
 

Planira se da će probni rad / probna eksploatacija trajati 2 do 3 godine, tijekom kojih će se prikupiti svi potrebni podatci za konačno formiranje podzemnog skladišta plina.
 • Trenutačna dnevna proizvodnja plina za vrijeme probne eksploatacije: 275.000 m3/dan
 • Očekivana godišnja proizvodnja plina: 40 – 60 mil. m3/god.
Budu li proizvodni podatci potvrdili mogućnost formiranja podzemnog skladišta plina, ono može biti pušteno u rad najprije 2027. ili 2028. godine, i to sa slijedećim očekivanim radnim parametrima:
 • maksimalan kapacitet utiskivanja: 70.000 m3/sat
 • maksimalan kapacitet povlačenja: 100.000 m3/sat
 • očekivani radni volumen skladišta plina: 60 – 100 milijuna m3.
Realizacijom izgradnje novoga podzemnog skladišta plina na lokaciji Grubišno Polje, relativno malenoga radnog volumena, postiglo bi se znatno povećanje ukupnih izlaznih kapaciteta iz sustava skladišta plina uz poboljšanje fleksibilnosti cijeloga skladišno-transportnog sustava, što bi pridonijelo povećanju sigurnosti opskrbe plinom u RH.Izgrađena plinska stanica PSP-a Grubišno Polje