O skladištenju plina

O skladištenju plina

Uloga i važnost
Podzemno skladište plina d.o.o. (PSP d.o.o.) je hrvatski operator sustava skladišta plina koji vodi, održava i razvija siguran, pouzdan i učinkovit sustav podzemnih skladišta prirodnog plina.

Značaj i uloga podzemnih skladišta plina:
Podzemna skladišta plina su temelj sigurnosti i fleksibilnosti opskrbe plinom, a njihov značaj i uloga ogleda se u:
1. Uravnoteženju dobave i potrošnje plina (sezonske i dnevne).
2. Optimalnoj (ujednačenoj) proizvodnji plina.
3. Povoljnijoj kupnji plina (satna dinamika dobave jednaka tijekom cijele godine)
4. Djelovanju kao strateška rezerva plina.
Osnovni problem dobave i opskrbe krajnjih potrošača plinom, bilo iz uvoza ili iz domaće proizvodnje, je pojava dnevnih i sezonskih oscilacija u potrošnji, primarno na strani distrubucije (široke potrošnje, odnosno kućanstava).
Skladištenje plina u podzemnim, geološkim strukturama – podzemno skladište plina osmišljeno je kao način na koji bi se mogli pohraniti „viškovi“ plina koji se javljaju u toplijem dijelu godine i to u blizini krajnjih potrošača, u velikim količinama, na dugi vremenski period i u istom stanju u kojemu se i koristi, a kako bi se mogli (dijelom ili u cijelosti) iskoristiti u hladnijem dijelu godine kada plina „nedostaje“.
 
Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj – Lokacija PSP Okoli:
Radni volumen: 553 ×106 m3
- min. kapacitet povlačenja: 200.000 kWh/h
- min. kapacitet utiskivanja: 300.000 kWh/h

Prosječno po ciklusu povučeno plina iz skladišta :
- u zadnjih 5 godina = 354×106 m3
- u zadnjih 10 godina = 344×106 m3
- u zadnjih 15 godina = 340×106 m3
- približno 350 ×106 m3