Politika sprječavanja velikih nesreća

Politika sprječavanja velikih nesreća

U tvrtki Podzemno skladište plina d.o.o. prepoznali smo rizike koji se mogu pojaviti tijekom procesa utiskivanja i povlačenja plina na svim tehnološkim dijelovima podzemnog skladišta plina u Okolima. Dosadašnjim sustavnim praćenjem rizika i utjecaja poslovnih aktivnosti na zdravlje i sigurnost zaposlenika i okoliša te poduzimanjem preventivnih mjera radi sprječavanja ili smanjenja nepoželjnih utjecaja na zdravlje, sigurnost i okoliš prihvaćamo i provodimo zakonom propisane norme, istodobno određujemo više kriterije te sustavno nadziremo stanje poslovnih aktivnosti.
Trajno smo se opredijelili za zakonske propise povezane sa sprječavanjem velikih nesreća i odlučno ih provodimo, primjenjujemo najbolje raspoložive mjere i prakse za sigurnu provedbu procesa na postrojenju, redovito procjenjujemo rizike od provedenih i planiranih aktivnosti, poduzimamo sve potrebne mjere da bismo spriječili velike nesreće i ograničili njihove posljedice, redovito održavamo opremu i postrojenje te stručno osposobljavamo zaposlenike, a sve kako bi se rizik od velikih nesreća, koje uključuju opasne tvari, smanjio na najmanju moguću mjeru.

Osnovni ciljevi Politike sprječavanja velikih nesreća jesu prepoznavanje, razumijevanje i kontrola opasnosti i rizika od opasnih tvari, a podijeljeni su na:
  • organizaciju, osoblje i obuku
  • prepoznavanje i procjenu znatnih opasnosti
  • nadzor rada postrojenja
  • upravljanje promjenama
  • planiranje za slučaj opasnosti
  • praćenje učinkovitosti
  • reviziju i pregled.
Detalji sprječavanja velikih nesreća razrađeni su u okviru pripadajućeg Sustava upravljanja sigurnošću, a dokument posvećen Politici sprječavanja velikih nesreća dostupan je ovdje.