Politika kvalitete

Politika kvalitete

Trajna opredijeljenost tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o. za uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom očituje se stalnim ispunjavanjem svih primjenjivih načela i zahtjeva međunarodno priznatih norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 te ISO 45001:2018, i to:
  • pažljivim upravljanjem poslovnim procesima uz maksimalno poštovanje zahtjeva sigurnosti, zaštite okoliša i održivog razvoja te zakonskih i ostalih propisa
  • stalnim održavanjem visoke kvalitete usluga radi postizanja dugoročnog zadovoljstva vlasnika, svih zaposlenika tvrtke, korisnika usluga sustava skladištenja plina, lokalnih zajednica u kojima tvrtka djeluje, poslovnih partnera i suradnika
  • neprekidnim poboljšanjem učinkovitosti pri ispunjavanju zahtjeva korisnika, sprječavanju ozljeda i bolesti zaposlenika te onečišćenja okoliša implementacijom najsuvremenijih tehnologija i njihovom primjenom
  • kontinuiranim obrazovanjem zaposlenika radi trajnog podizanja njihove svijesti, pristupa i odgovornosti pri primjeni i poboljšanju djelotvornosti uspostavljenih sustava upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša te upravljanja zdravljem i sigurnosti na radu.
Sve odluke vezane uza sustave upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnosti temelje se na sustavnom upravljanju rizicima, prilikama i uvjetima u okruženju u kojem organizacija djeluje te na zahtjevima korisnika usluge, lokalne i šire zajednice. Sustavi upravljanja kvalitetom, zaštitom okoliša, zdravljem i sigurnosti dostupni su svim zainteresiranim stranama, a njihova primjerenost provjerava se u odgovarajućim vremenskim intervalima.

Interni dokument iz lipnja 2019. g., posvećen provedbi Politike Q, možete vidjeti ovdje