Misija, vizija, ciljevi

Misija, vizija, ciljevi

Misija

Kao operator sustava skladišta plina, tvrtka Podzemno skladište plina (PSP) d. o. o., zadužena je za vođenje, održavanje i razvijanje sigurnoga, pouzdanog i učinkovitoga plinskoga skladišnog sustava. Također, zadatci Društva jesu osiguranje dugoročne sposobnosti skladišnog sustava da udovolji zahtjevima korisnika i ostalih zainteresiranih strana te primjena zakonske regulative i ostalih pozitivnih propisa.


Vizija

Vizija tvrtke Podzemno skladište plina d. o. o. jest povećanje sigurnosti i pouzdanosti sustava skladišta plina, uz njegov kontinuirani razvoj, povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, stalno unaprjeđenje kvalitete poslovanja, povećanje stupnja sigurnosti na radu te poboljšanje zaštite zdravlja radnika.


Ciljevi

Kontinuiranom provedbom politike kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te analizom rizika i poboljšanja sustava radi održavanja visoke razine pružanja usluge skladištenja plina, Uprava Društva donosi opće ciljeve sustava upravljanja poslovanjem, vodeći računa o poštovanju zakonskih i ostalih propisa, tehnoloških i financijskih mogućnosti, kao i stajališta zainteresiranih strana. Na temelju općih ciljeva na primjerenim funkcijama i razinama društva PSP donose se pojedinačno mjerljivi ciljevi i programi, čija se realizacija prati i ocjenjuje u definiranim vremenskim razmacima.