Završeni rudarski radovi na novoj bušotini PSP-a Okoli

Završeni rudarski radovi na novoj bušotini PSP-a Okoli

Nakon obavljenih pripremnih radova i uspješno provedenoga međunarodnog natječaja, početkom prosinca 2014. g. počelo je izvođenje radova na 85 milijuna kuna vrijednom projektu izgradnje dviju novih bušotina Podzemnog skladišta plina u Okolima. U skladu s terminskim planovima i zadanim rokovima, a unatoč zahtjevnim vremenskim uvjetima, ovih su dana završeni rudarski radovi na bušotini Ok-63.  
Naime, Planom razvoja sustava skladišta plina za razdoblje od 2014. do 2016. g., koji je izradila tvrtka Podzemno skladište plina d.o.o., a odobrila Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), predviđeni su izrada i opremanje dviju novih radnih bušotina na PSP Okoli. Budući da kapaciteti povlačenja plina iz PSP Okoli naglo opadaju nakon što se povuče polovica njegova radnog volumena, cilj je ovog projekta održati maksimalne kapaciteta povlačenja i pri manjoj zapunjenosti skladišta.
U skladu s novim strukturnim rješenjem, koje se temelji na rezultatima interpretacije 3D-seizmike, napravljen je geološki model za ležišta serije „a“. Analizom modela te spoznajama koje su dobivene uvidom u petrografsko-sedimentološke značajke ležišta, kao i povlačno-utisno ponašanje bušotina, utvrđeno je da najbolje kolektorske značajke ležišta ne prate os strukture, nego da ta zona siječe polje u pravcu sjeverozapad-jugoistok približno pod kutom od 30 stupnjeva. Kolektorske su stijene predstavljene uglavnom delta-progaradacijskim facijesom, pod utjecajem riječnog toka, čija se kolektorska svojstva mijenjaju ovisno o poziciji u delti. Također je utvrđeno da su ležišta a2 i a3 u središnjem i krajnjem istočnom dijelu polja Okoli povezana. Budući da su dosadašnje bušotine locirane bez ovih spoznaja pojavila se mogućnost progušćivanja mreže bušotina identificiranjem najboljih dijelova ležišta a1, a2 i a3 pa stoga odlučeno da se izrade bušotine Ok-62 i Ok-63. Građevinski radovi na uređenju bušotinskoga radnog prostora počeli su uvođenjem izvođača u posao krajem rujna 2014. godine. U prosincu 2014. počelo je izvođenje rudarskih radova na bušotini Ok-63 koje je ovih dana i završeno.
Nakon preseljenja bušaćeg postrojenja radovi se nastavljaju na bušotini Ok-62, a sve kako bi u drugom tromjesečju 2015. g., nakon završetka izgradnje spojnog plinovoda, obje bušotine bile proizvodno opremljene i puštene u rad. Tako će, u skladu s planovima Podzemnog skladišta plina d.o.o., obje nove bušotine biti uključene u bušotinski fond već sljedeće ogrjevne sezone 2015. / 2016.