Završena rekonstrukcija kompresornice instrumentalnog zraka u PSP Okoli

Završena rekonstrukcija kompresornice instrumentalnog zraka u PSP Okoli

Povezivanjem upravljačke logike novih kompresora instrumentalnog zraka na SCADA-sustav upravljanja postrojenjem Podzemnog skladišta plina Okoli završeni su radovi rekonstrukcije kompresornice instrumentalnog zraka. Tim su radovima zamijenjeni stari i nepouzdani kompresori (tipa SSR MH75) s pripadajućim sušačima zraka, novim vijčanim kompresorima većeg kapaciteta s frekventnom regulacijom (tipa GA 90VSD).
    Frekventnom regulacijom dobivena je znatna optimalizacija rada sustava. Napredni algoritam, koji je sastavni dio elektronike upravljanja radom kompresora, strogim nadzorom osigurava rad u zoni najbolje učinkovitosti. U svakom trenutku sustav dobiva upravo onoliko zraka koliko je potrebno, smanjujući time i povećavajući broj okretaja elektromotora te eliminirajući rad u rasterećenju koji generira osjetne i nepotrebne troškove električne energije. Naime, snižavanjem radnog tlaka za samo jedan bar (npr. s 10 na 9 bar), potrošnja električne energije direktno se smanjuje za 7%. Također, snižavanjem radnog tlaka povećava se i kapacitet, što kod starih kompresora s fiksnom brzinom nije bilo moguće. Dakle, uz pouzdan i sigurniji rad, postignuta je i optimalna proizvodnja zraka s povećanjem kapaciteta, a uza znatnu uštedu električne energije. Osim toga, u sustav je ugrađen i rekuperator topline koji energiju (proizvedenu zagrijavanjem vode pri radu kompresora) šalje u kotlovnicu na ulaz u kotlove, čime se postiže i dodatna ušteda gorivog plina nužnog za rad kotlova.
   Procjena je da će se zahvaljujući ugradnji novog sustava, postići ušteda u potrošnji električne energije potrebne za rad kompresornice instrumentalnog zraka za oko 20% na godinu, a da će se kompletna investicija (uključujući i uštedu dobivenu ugradnjom rekuperatora topline) vratiti tijekom rada kompresornice u razdoblju od 5 do 7 godina.
Svi radovi na rekonstrukciji kompresornice instrumentalnog zraka u Podzemnom skladištu plina Okoli trajali su nešto manje od 3 mjeseca, a izvodile su ih tvrtke Monter – Strojarske montaže d.d. (strojarski radovi ugradnje i povezivanja) i S.C.A.N. d.o.o. (instrumentalni radovi i povezivanje na sustav), dok je samo puštanje u rad obavila tvrtka Atlas Copco d.o.o.