Vlada RH odobrila Plinacru davanje jamstva za kreditno zaduženje PSP-a

Vlada RH odobrila Plinacru davanje jamstva za kreditno zaduženje PSP-a

Dana 20. kolovoza 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske na svojoj je 243. sjednici donijela Odluku o davanju suglasnosti tvrtki Plinacro d.o.o. za davanje jamstva za kreditno zaduženje njezine tvrtke-kćeri Podzemno skladište plina d.o.o. u iznosu od 230.000.000,00 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), a radi provedbe rekonstrukcije i modernizacije podzemnog skladišta plina Okoli.

Naime, tvrtka PSP d.o.o. u punom je zamahu svojeg investicijskog ciklusa čiji je cilj: podizanje sigurnosti opskrbe prirodnim plinom i konkurentnosti hrvatskoga podzemnog skaldišta plina u odnosu na skladišta u neposrednom okružju, implementiranje novih tehnologija kojima se smanjuju operativni troškovi, a povećava efikasnost te stvaraju pretpostavke za „otvaranje“ tržišta plina kroz implementaciju novih softverskih rješenja. Da bi PSP d.o.o. uspješno završilo provedbu projekata svojeg investicijskog ciklusa, nužno je zatvoriti financijsku konstrukciju pa je prilikom podnošenja zahtjeva za odobrenje visine tarifnih stavki za regulatorno razdoblje 2014. - 2016. godine i Plana razvoja sustava skladišta plina (koje je prihvatila i odobrila HERA) utvrđena potreba za zaduženjem.

Stoga su Uprava i Nadzorni odbor društva Plinacro d.o.o. donijeli odluke kojima odobravaju davanje jamstva tvrtki-kćeri Podzemno skladište plina d.o.o. u kreditnom aranžmanu s HBOR-om u iznosu od 230.000.000,00 kuna (od kojih je za građevinske objekte namijenjeno 15.000.000,00 kuna, a za opremu i uređaje 215.000.000,00 kuna), s rokom korištenja od 3 godine, a rokom povrata 9 godina.

Odobreni je kredit namijenjen modernizaciji pogona Okoli, i to ponajprije rekonstrukciji i nadogradnji motokompresorske stanice, kao i projektima izgradnje sustava zbrinjavanja slojnih voda i izgradnje novih bušotina Ok-62 i Ok-63.