VAŽNO! - Promjena roka redovite promjene ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

VAŽNO! - Promjena roka redovite promjene ciklusa rada sustava skladišta plina PSP Okoli

Slijedom prethodne obavijesti o promjeni ciklusa rada i prihvaćenog zahtjeva korisnika o pomicanju planiranog roka, ovime vas obavještavamo da podzemno skladište plina Okoli mijenja ciklus rada te će od plinskog dana 17. listopada 2020. godine, od 06:00 sati, raditi u načinu rada povlačenje.